Groenvormen

Image
Meer dan sprietjes
Foto: François De Heel

Als we successiestadia van de natuur vertalen naar het ontwerp van een tuin, dan spreken we van groenvormen. Ze hebben een volume, delen de ruimte in, geven een tuin vorm en maken hem aantrekkelijk. De stadia vormen een inspiratiebron, maar er zijn meer groenvormen mogelijk dan er successiestadia zijn.

Een bloemrijke akker, een eenjarige bloemenborder of een moestuin zijn groenvormen geïnspireerd op het pioniersstadium:

 • eenjarige kruidachtigen
 • op verstoorde grond
 • in volle zon
 • eerder lage beplanting

Kort gemaaid grasveld, bollengrasland, bloemengrasland zijn groenvormen die nauw aansluiten bij het successiestadium grasland:

 • meerjarige kruidachtigen
 • in volle zon
 • eerder lage beplanting

Een zonneborder is een groenvorm met bloeiende planten afkomstig van grasland of ruigte:

 • meerjarige kruidachtigen
 • in volle zon
 • lage beplanting in geval van graslandplanten en matig hoge beplanting in geval van ruigteplanten

Een schaduwborder is een groenvorm met bloeiende planten uit het bos of de bosrand:

 • meerjarige kruidachtigen
 • in schaduw of halfschaduw
 • eerder lage beplanting

Heggen, hagen, bosjes, struikengordels … zijn allemaal groenvormen opgebouwd met planten uit struweel, bos en bosrand:

• houtachtigen
• in zon, halfschaduw of schaduw
• hoge beplanting
• vormen een volume waar je tegenaan kijkt (bijv. een struikengordel) of een volume op hoogte (bijv. een solitaire boom of groepje bomen waar je onderdoor kijkt) of een volume waar je overheen kijkt (bij lage houtachtigen)

Planten combineren uit verschillende successiestadia

Een combinatie van planten uit verschillende successiestadia komt in de natuur bijna niet voor. Planten uit verschillende successiestadia kunnen meestal niet met elkaar concurreren. Je kunt er wel voor kiezen om planten uit verschillende stadia te combineren, maar zo’n beeld in stand houden vraagt enorm veel arbeid.

Je probeert dan eigenlijk twee verschillende successiestadia te behouden, die elk hun eigen beheersbehoeften hebben. Een combinatie van éénjarigen met ruigteplanten of een combinatie van graslandplanten met ruigteplanten is geen duurzame beplanting. Het beheer wordt erg moeilijk, want het is nooit voor beide vegetaties geschikt.