Voedselrijkdom

Image
Bodemvruchtbaarheid
Foto: François De Heel

Onder organisch materiaal verstaan we het plantaardige en dierlijke materiaal op en in de bodem. Doordat dit materiaal wordt afgebroken, komen voedingsstoffen ter beschikking van de planten. De hoeveelheid organisch materiaal in de bodem bepaalt grotendeels de voedselrijkheid ervan.

Als de bodem in jouw tuin rijk is aan organisch materiaal, merk je dat vooral aan de donkere kleur. Organisch materiaal kan afkomstig zijn van de plantengroei. Bij een weelderige plantengroei (bijvoorbeeld een bos of een hoog grasland) die jaren met rust gelaten is, bevat de bodem veel organisch materiaal. Op plekken waar een moestuin was, kan ook veel organisch materiaal aanwezig zijn door een jarenlange compostbemesting.

De bodem is dichtbevolkt met bacteriën, schimmels, algen, insecten, pissebedden, mijten, slakken en regenwormen. Allemaal dragen ze hun steentje bij tot de omzetting van organisch afval.