Over de ecologische tuin

Image
Tuin
Foto: Tom Cornille

Als je een tuin hebt, dan ben je bevoorrecht. Je hebt de kans om vlak bij jouw woning in open lucht te vertoeven. Je kunt jouw tuin ontwerpen en aanleggen met aandacht voor dingen die voor jou belangrijk zijn: schaduw, geuren, bloemen, dieren, groenten en fruit, een speelplek,...

Het geeft je ook de verantwoordelijkheid om deze kans goed te benutten, om een positieve bijdrage te leveren aan de open ruimte. 8% van het Vlaamse grondgebied wordt ingenomen door tuinen, 11% is bos en 14% is verhard door wegen en bebouwing. Voor Nederland zijn de cijfers niet bekend.

Ecologische aandacht voor jouw tuin maakt de verbinding mogelijk van jouw tuin met het onmiddellijke buurtgroen en met de natuur.

De 4 pijlers van de ecologische tuin

1. Natuur

Successie of de natuurlijke processen vormen een inspiratiebron voor jouw tuin. Als je daarmee rekening houdt, dan kun je beplantingen samenstellen die zijn aangepast aan je tuin. Dit maakt het beheer een stuk eenvoudiger en zo wordt je tuin aantrekkelijk voor allerlei dieren. Tuinen met aandacht voor de natuur zijn trouwens ontzettend belangrijk, want de oppervlakte van alle tuinen samen is groter dan die van natuurreservaten.

Lees meer over successie.

2. Mens

Een tuin moet aantrekkelijk zijn, want je wilt erin ontspannen, spelen of groenten telen. Je wilt er dingen kunnen doen en beleven. Het beeld dat een tuin oproept verschilt van mens tot mens. Het is afhankelijk van jouw leeftijd, gezinssituatie of herinneringen. Zo hebben kinderen een ander tuinbeeld dan volwassenen: voor hen dient een boom bijvoorbeeld om te klimmen en ravotten.

3. Milieu

Een gezonde leefomgeving begint bij een gezond milieu. Houd in jouw tuin dus rekening met het milieu. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest, beperk de hoeveelheid groenresten en verwerk ze bij voorkeur ter plekke.

Vang het regenwater op, houd het in de tuin en kies planten aangepast aan de bodem. Wees zuinig met energie, bijvoorbeeld door tuinverlichting en machinaal beheer te beperken. Beperk de hoeveelheid verharding in de tuin en kies zoveel mogelijk voor lokaal materiaal.

Meer over tuinieren zonder pesticiden.

4. Landschap en omgeving

Het Vlaamse en Nederlandse landschap zijn heel verscheiden. Elke streek heeft een eigen karakter en ademt een andere sfeer uit. Woon je in een landschappelijk mooie omgeving, dan kun je jouw tuin daarbij laten aansluiten door typische landschapselementen aan te planten. Jouw tuin kan op die manier de eigenheid van het landschap versterken.