Zuurtegraad

Image
Bodem
Foto: Elsbeth Neyens

De zuurtegraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H).

  • Hoe meer van die ionen, hoe zuurder iets is, en hoe lager de pH-waarde.
  • Hoe minder van die ionen, hoe minder zuur iets is, en hoe hoger de pH-waarde.

De pH-waarde ligt altijd tussen 0 en 14. De pH van zuiver water is 7. We noemen dat neutraal. Als de pH van een stof lager is dan 7, is die zuur; is de pH hoger dan 7, dan is de stof basisch of alkalisch. Citroensap heeft een pH van ongeveer 3 en zeep van ongeveer 9. Citroensap is zuur en zeep is basisch.

Elk bodemtype heeft zijn eigen pH. Lichte zandbodems zijn meestal zuur, gemiddeld tussen 4,5 en 6. Zand-leembodems hebben een pH tussen 5,5 en 6,5. Bij leembodems is dat tussen 6 en 7,5 en bij kleibodems tussen 6,5 en 7,5. Zoals altijd zijn er uitzonderingen. Duinzand is eerder alkalisch en dus niet te vergelijken met zuur zand.

Zelf testen

Je kunt zelf een pH-test uitvoeren met wat je kunt kopen in het tuincentrum. Die geeft je geen heel precieze waarde, maar wel een idee van de grootteorde. Een echt juiste waarde krijg je alleen door een bodemstaal te versturen naar een labo. Het is meestal niet nodig om de precieze waarde te kennen. Belangrijk is te weten dat sommige planten een uitgesproken voorkeur hebben, bijvoorbeeld dopheide voor zure bodem, terwijl andere planten tamelijk onverschillig zijn voor de pH-waarde.